Propozycja planu trzydniowej wycieczki
w promocyjnej ofercie Hostelu REST

Dla dzieci ze szkół podstawowych

DZIEŃ PIERWSZY

Opieka naszego licencjonowanego przewodnika GRATIS!!!

DZIEN DRUGI

Kontuar restauracji Hostelowej

Opieka naszego licencjonowanego przewodnika GRATIS!!!

DZIEŃ TRZECI

Dla gimnazjalistów bądź licealistów

DZIEŃ PIERWSZY

Łóżka w Hostelu REST

Opieka naszego licencjonowanego przewodnika GRATIS!!!

DZIEN DRUGI

Opieka naszego licencjonowanego przewodnika GRATIS!!!

DZIEŃ TRZECI

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Powrót do Oferty Specjalnej